Nábor do Aikido Dojo Holíč

september 2018

Deti od 6 do 14 rokov

Dospelí a dorast od 14 rokov