Kontakt

CVČ (Centrum voľného času)
Kollárova ulica č. 1691/21
908 51  Holíč

+421 904 523 505

+421 949 239 424