v 45. týždni sa z technických dôvodov rušia všetky tréningy

Černý Mário
5. Dan Aikikai, Shidoin


REGIONÁLNY SEMINÁR AIKIDO SO SKÚŠKAMI HOLÍČ (SK)

30. 11. – 1. 12. 2019

Registrácia